currdb:
Решение №192/02.11.2017 по дело №416/2017 на ВКС, ТК, I т.о.
При съпричиняване на увреждането от няколко делинквенти, застрахователят по сключена с един от тях застраховка „Гражданска отговорност„ как отговаря спрямо пострадалото лице - съобразно приноса за увреждането на застрахования при него делинквент или за пълния размер на вредите, до размера на застрахователната сума?

чл. 226 КЗ чл. 108, ал. 2 ЗДвП 

№ 192

[населено място], 02.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ , първо отделение,в открито съдебно заседание на двадесет и трети октомври , през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

с участието на секретаря Ангел Йорданов и като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 416/2017 год.,за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Касационно обжалване е допуснато по касационната жалба на К. К. К. и Н. К. Ц. против решение № 2120/10.11.2016 год. по гр.д.№ 3141/2016 год. на Софийски апелативен съд, в частта му с която е частично отменено решение от 08.01.2016 год. по гр.д.№ 13 353/2013 год. на Софийски градски съд, с което е бил уважен предявеният от К. К. К. против ЗД [фирма] иск, с правно основание чл.226 ал.1 КЗ отм. , за заплащане обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на малолетния К. К. К. – син на касаторите, настъпила в причинна връзка с ПТП от 02.07.2012 год., по вина на водача на застрахован при ответното дружество,по задължителна застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите, лек автомобил , за разликата над сумата от 80 000 лева и до присъдените от първоинстанционния съд 110 000 лева, както и в частта с коя...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.