currdb:
Решение №211/07.11.2017 по дело №4793/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 211

София, 07. ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 4793 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 539/24.03.2016 на Софийския апелативен съд по гр.д. № 4226/2015, с което е потвърдено решение № 3802/02.06.2015 на Софийския градски съд по гр. д. № 4245/2009, с което е уважен предявеният иск по чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 152 ЗЗД за прогласяване на нищожността договор за покупко-продажба на недвижим имот. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправните въпроси за пороците на сделката, с която се прикриват действителните отношения между страните, нарушаващи забраната по чл. 152 ЗЗД и за противопоставимостта на пороците на явната (по чл. 26, ал. 2 ЗЗД) и на прикритата (по