currdb:
Решение №246/07.11.2017 по дело №1356/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 246

София, 07. ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 1356 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 1574/08.12.2016 на Варненския окръжен съд по гр. д. № 1480/2016, с което е потвърдено решение № 1606/25.04.2016 на Варненския районен съд по гр. д. № 10156/2015, с което е уважен предявеният иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на алеаторен договор и е отхвърлен иска за обезщетение за предоставената издръжка и положените грижи в изпълнение на договора. Обжалването е допуснато поради значението на процесуалноправния въпрос за допустимостта на нови доказателства, които не са събрани от първоинстанционния съд, поради неизпълнение на задълженията му по чл. 143, чл. 145 и чл. 146, ал. 2 ГПК и материалноправния въпрос за правното значение на изпълнението на задълженията по договор ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.