currdb:
Решение №244/07.11.2017 по дело №574/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ № 244

София, 07. ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 574 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 364/01.11.2016 на Пернишкия окръжен съд по гр. д. № 591/2016, с което потвърдено решение № 884/13.07.2016 на Пернишкия районен съд по гр. д. № 1723/2016, с което са уважени предявените искове за признаване незаконността на уволнението и за възстановяване на работа по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправния въпрос за значението на стойността на присвоеното имущество при определяне тежестта на нарушението по смисъла на чл. 189, ал. 1 КТ, когато работодателят е взел мерки за преустановяване на порочни практики.

По повдигнатия материалноправен въпрос по реда на чл. 290 ГПК е постановено решение № 389/04.10.2012, ВКС, ІV ГО п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи