currdb:
Решение №245/07.11.2017 по дело №585/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 245

София, 07. ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 585 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение № 169/31.10.2016 на Варненския апелативен съд по гр. д. № 442/2016, с което е потвърдено решение № 202/19.02.2016 на Варненския окръжен съд по гр. д. № 2148/2014, с което са отхвърлени исковете за прогласяване на нищожността и унищожаване на договор за спогодба на основание чл. 26, ал. 1 и чл. 29 ЗЗД и за връщане на платената цена и заплащане на разноските по договора, необходимите и полезни разноски за вещта, както и за другите вреди от отстранението на основание чл. 189 ЗЗД, като е обезсилено в частта, с която е отхвърлен иска за унищожаване на договора за спогодба поради липса на представителна власт по чл. 27 ЗЗД. Обжал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.