currdb:
Решение №160/07.11.2017 по дело №2217/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

[населено място], 07.11.2017г.

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№2217/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против решение №95 от 20.07.2016г. по в.т.д.№171/16г. на Бургаски апелативен съд,с което е потвърдено решение №8 от 13.04.16г. по гр.д.№87/15г. на Окръжен съд Сливен,с което дружеството е осъдено да заплати на [фирма] сумата 25 012 лв.,представляваща заплатена на отпаднало основание цена на 48 100 бр. тухли при развален поради неизпълнение договор за доставка по фактура №000000042/30.08.10г. ,ведно със законната лихва и деловодни разноски.

В касационната жалба се излагат оплаквания за необоснованост и неправилност на въззивното решение,поради допуснати нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила. Твърди се,че апелативният съд е игнорирал факта,че страните по правоотношението са търговци,поради което и не е съобразил и приложил нормата на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.