currdb:
Решение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

София, 07.11.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Жанин Силдарева

ЧЛЕНОВЕ:Дияна Ценева

Светлана Калинова

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 5333 от 2016 година и за да се произнесе взе предвид

следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. И. В. от [населено място], [община] срещу въззивното решение на Ямболский окръжен съд, постановено на 11.10.2016г. по в.гр.д.№180/2016г., с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен предявеният от касатора против И. С. В. иск по чл.124, ал.1 ГПК вр. чл.23 СК за установяване правото на собственост върху вилна сграда и гараж, построени в дворно място с площ от 840 кв.м., находящо се в [населено място], [улица], съставляващо ПИ №142, който участва в У ПИ 1-142, 144 по плана на селото, при граници на имота: улица, У ПИ II- 141, 145; УПИ Х-144 и УПИ XI-143.

...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.