currdb:
Решение №177/07.11.2017 по дело №316/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е№ 177гр. София, 07.11. 2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в съдебно заседание на втори октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Петрова, като изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 316 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Л. И. срещу решение №2000 от 26.10.2016г. по в.гр.д. №1446/2016г. на Софийски апелативен съд, ГО, с което е потвърдено решение №372/14.01.2016г. по гр. д. №2946/2015г. на Софийски градски съд, ГО, 14 състав. С първоинстанционното решение е отхвърлен като неоснователен предявеният от К. Л. И. против Г. ф. иск с правно основание чл.311е т.2 от КЗ отм. , вр. чл.311в ал.1 вр. ал.5 от КЗ отм. за осъждане на ответника за сума в размер на 40 000 лева – обезщетение за неимуществени вреди и 4 500 – обезщетение за имуществени вреди, ведно със законна лихва от датата на исковата молба до изплащане на вземането.

Касаторът моли обжалваното въззивно решение да бъде отменено като неправилно. Счита за неправилен извода на въззивния съд, че не е спазен специалният ред по чл. 311п от КЗ отм. . Поддържа, че т...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи