currdb:
Решение №175/07.11.2017 по дело №141/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175

Гр.София, 07.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на втори октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 141 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на П. П. С., [населено място] срещу решение № 183/19.07.16г., постановено по т.д.№ 92/2016г. от Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 70/04.03.2015г. по т.д.№ 1504/2012г. на Великотърновския окръжен съд за отхвърляне на предявените от касатора против [фирма], [населено място] искове за признаване за нищожни на основание чл.26, ал.1, пр.1 и пр.2 и чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД, евентуално за унищожаеми, на договор за банков кредит от 09.07.2008г. и на договор за ипотека, обезпечаваща вземането на банката по кредита, сключен с нотариален акт № 1611, том ІХ, рег.№ 10719, н.д.№ 1290/2008г. на нотариус Т.Б..

Касаторът поддържа, че решението е неправилно съгласно чл.281, т.3 ГПК и моли същото да ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.