currdb:
Решение №100/13.11.2017 по дело №4276/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№100

София, 13.11.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври през двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 4276 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. А. Т., Т. С. Т. и П. А. Т. чрез пълномощника им адвокат О. С., както и адвокат А. Ч. за Т. Т. и адвокат Р. К. за С. Т. против решение № 421 от 18.03.2016 г., постановено по гр.д. № 3190 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Пловдив, с което е потвърдено решение № 2914 от 3.08.2015 г. по гр.д. № 5858/2014 г. на Районен съд-Пловдив за уважаване на предявения от Д. К. Ш., Ц. В. И. и С. П. Г. против С. А. Т., Т. С. Т. и П. А. Т. ревандикационен иск по отношение на недвижими имоти в [населено място], [улица] – поземлен имот с идентификатор 56784.518.963 и построените в него сгради с идентификатор 56784.518.963.4, 56784.518.963.3 и 56784.518.963.5, като е прието за неоснователно възражението на С. А. Т. за право на задържане по чл.72, ал.3 вр. ал.1 ЗС.

С. П. ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.