currdb:
Решение №116/13.11.2017 по дело №60409/2016 на ВКС, ГК, III г.о.
От какви критерии следва да се ръководи съдът при определяне размера на издръжката на ненавършили пълнолетие деца? При определяне на възможностите на лицето, което дължи издръжка, да я дава, следва ли към личните му доходи да се прибавят семейните добавки за деца? Възможно ли е присъждане за бъдеще време, до навършване на пълнолетие, на обезщетение за пропуснати ползи от издръжка като обща сума за целия период, а не като ежемесечна сума?


Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

Гр. София, 13.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 25.09.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Северина Толева,

като разгледа докладваното от съдия Иванова т.д. №60409/16 г.,

за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на ЗАД [фирма], [населено място] срещу въззивното решение на Апелативен съд София по гр.д. №460/16 г. в частта, с която е уважен предявеният от Ф. К., малолетна, чрез нейния баща и законен представител А. К., срещу касатора иск по чл.226, ал.1 КЗ, отм. , за обезщетяване на имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи от издръжката, която ищцата като дете на починалата при ПТП, причинено от застрахован при ответника водач на лек автомобил, А. Б., би получила за периода 15.07.2011 г. - 4.10.2027 г. Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК, поради противоречие на въззивното решение с ППВС №5/70 г. , р.ІV и р. по гр.д. №3805/15 г. на ВКС, четвърто г.о. по въпросите от предмета на спора: От какви критерии следва да с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.