currdb:
Решение №78/13.11.2017 по дело №60397/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

гр.София, 13.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова търговско дело № 60397 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 – чл. 293 ГПК.

С определение № 142 от 07.04.2017 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 1064 от 26.05.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 148/2016 г. на Апелативен съд - София, ГК, I състав, за да се провери неговата допустимост поради вероятно произнасяне „свръх петитум”.

С касационната жалба ЗД [фирма] чрез адвокат А. И. от САК моли въззивният акт да бъде отменен като неправилен, с оглед на което съдът да отхвърли исковата претенция като изцяло неоснователна. Претендира разноски. Възразява за прекомерност на заплатеното от насрещната страна адвокатско възнаграждение.

Ответникът по касация Р. М. Ж., действаща чрез своя баща и законен представител М. Д. Ж., е под...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.