currdb:
Решение №150/13.11.2017 по дело №1340/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 150

гр. София, 13.11.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,

трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на

деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Чаначев

ЧЛЕНОВЕ: Диана Хитова

Александър Цонев

при секретаря Албена Рибарска като разгледа докладваното от съдия Цонев гр.д.№ 1340/ 2017 г., за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

Съдът е сезиран с касационна жалба, подадена от Държавата, представлявана от министъра на финансите срещу решение № 199/ 16.11.2016г., постановено по в.гр.д. 451/2016г. на Пловдивски апелативен съд.

Срещу жалбата е подаден отговор от Центъра за спешна медицинска помощ /Ц./ [населено място], в който се изразява становище, че въззивното решение е правилно, а жалбата неоснователна, както и че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване.

Касационната жалба е подадена в срок и е допустима.

С определение № 622/ 13.07.2017г. на ВКС по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на основание вероятна недопустимост на въззивното решение, поради липса на процесуална легитимация и правен интерес.

Исковата молба е била първоначално предявена от Ц. [населено място] срещу Г. И. Ч.. Ищецът твъ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.