currdb:
Решение №97/13.11.2017 по дело №60239/2016 на ВКС, ГК, II г.о.
Относно размера на присъжданите обезщетения за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, получени като пряка и непосредствена последица от настъпило пътно – транспортно произшествие.

чл. 226, ал. 1 КЗ чл. 52 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

гр.София, 13.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова търговско дело № 60239 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 – чл. 293 ГПК.

С определение № 84 от 28.02.2017 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 955 от 11.05.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 5414/2015 г. на Апелативен съд - София, ГК, II състав, в частта, с която е отхвърлен иска по чл. 226, ал. 1 КЗ отм. за разликата над сумата 6 000 лева до сумата 40 000 лева по въпроса относно размера на присъжданите обезщетения за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, получени като пряка и непосредствена последица от настъпило пътно – транспортно произшествие.

Касаторът В. Т. П. чрез адвокат В. Н. от САК моли въззивният акт да бъде отменен като неправилен и исковата претенция да бъде уважена в пълния претенди...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.