choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №302/16.11.2017 по дело №610/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 302

гр.София, 16.11.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на

седми ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веска Райчева

ЧЛЕНОВЕ: Светла Бояджиева

Борис Илиев

при секретаря Ванюша Стоилова и прокурора

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 610/ 2017 г.

за да постанови решението, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 703/ 20.06.2017 г., постановено по настоящето дело, е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Варненски апелативен съд № 150 от 13.10.2016 г. по гр.д.№ 433/ 2016 г., с което е отменено дарението, извършено от Й. Д. К. и П. Р. К. в полза на сина им Н. П. Р. на недвижим имот, представляващ апартамент № 3 (три) на етаж 2 (втори) в жилищна сграда на [улица] (тридесет и осем) с площ от 107 (сто и седем) квадратни метра, идентификатор /№/, който е самостоятелен обект в сграда № 1 (едно) разположена в поземлен имот с идентификатор /№/, ведно с таванско помещение № 7 (седем) с площ 17,45 (седемнадесет цяло и четиридесет и пет стотни) квадратни метра и избено помещение № 5 (пет) с площ 22,40 (двадесет и две цяло и четиридесет стотни) квадратни метра, заедно с 13,47 (тринадесет цяло и четиридесет и седем ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи