currdb:
Решение №122/16.11.2017 по дело №5185/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 122

С. 16.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 5185 по описа за 2016г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

Касационно обжалване е допуснато с определение № 334 от 24.04.2017г. по касационната жалба на И. Е. М. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат В. против въззивно решение № 793 от 19.04.2016г. по в.гр.д. № 5592 по описа за 2014г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение от 26.05.2015г. по гр.д.№ 5592/2014г. на Софийски градски в частта, с която Агенция „Пътна инфраструктура” е осъдена да му заплати сумата 5 000лв.,обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 24.11.2013г., както и в частта за присъдените разноски и вместо това е постановила друго, с което искът е отхвърлен и е потвърдено решението в останалата му отхвърлителна част и са присъдени разноски, на основание чл.280 ал.1 т.2 ГПК поради констатирано противоречие ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.