choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №157/16.11.2017 по дело №4878/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

2решение по гр.д.№ 4878 от 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 157

София, 16.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 4878 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационни жалби на Г. В. Ч. и А. Р. Т. срещу решение № 5429 от 29.06.2016 г. по в.гр.д.№ 1511 от 2016 г. на Софийския градски съд, II-А състав.

С определение № 290 от 15.05.2017 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационното обжалване на решението само в частта му, с която е отменено решение № II-67-64 от 26.05.2015 г. по гр.д.№ 1948 от 2008 г. на Софийския районен съд, 67 състав за отхвърляне на искове с правно основание чл.31, ал.2 ЗС и вместо него е постановено решение за осъждане на А. Т. да заплати на Г. Ч. сумата 84 630 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползване на съсобствения имот в [населено място] за периода от 24.01...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!