choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №206/16.11.2017 по дело №809/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 206

София, 16 ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар: Мира Недева

и в присъствието на прокурора Антони Лаков

изслуша докладваното от съдията Ружена Керанова

н. дело № 809/2017 година

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Г. Д. Р. срещу въззивна присъда № 2670/15.05.2017 г., постановена по ВНОХД № 148/2016 г. от Окръжен съд –Благоевград.

В жалбата и приетото допълнение към нея се сочи, че са налице всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Изтъкват се редица пропуски в доказателствената дейност на въззивния съд, свързани с установяване на значимите обстоятелства, като се заявява едностранчив, непълен и превратен анализ на гласните доказателствени средства. Нарушението на закона е свързано с искането за приложението на чл. 12 от НК. Явната несправедливост на наказанието е обоснована с това, че съдът е игнорирал забраната по чл. 56 от НК.

В съдебното заседание пред касационнат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.