currdb:
Решение №113/16.11.2017 по дело №229/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

№113

гр. София, 16.11.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело № 229 по описа на ВКС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. А. Б. от [населено място], общ. В. против Решение № 1341/ 04.11.2016 г. по в. гр. д. № 1162/2016 г. на Варненския окръжен съд. С посоченото въззивно решение е потвърдено първоинстанционното Решение № 1565/20.04.2016 г. по гр. д. № 4921/2015 г. на Варненския районен съд, в частта, с което са уважени предявените от З. М. Н., Е. М. К., Д. М. Я., А. С. П., С. Д. В. и С. С. П. срещу касаторката, при условията на активно субективно съединение, както следва: искове за собственост с правна квалификация чл. 108 ЗС - за признаване правото на собственост на ищците и осъждане на ответницата да им предаде владението върху новообразуван имот с идентификатор № 72709.505.59, находящ се в землището на [населено място], общ. В., м. „До стадиона”, с площ от 992 кв.м., въз основа н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.