currdb:
Решение №165/16.11.2017 по дело №769/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 165

Гр. София, 16 ноември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: БЛАГА ИВАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря ИЛ. ПЕТКОВА

и след становище на прокурора от ВКП П.ДОЛАПЧИЕВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело № 769/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по глава XXXІІІ от НПК.

Образувано е по реда на чл.423 ал.1 от НПК, по искане за възобновяване на н.о.х.д № 2160/2013 г., по описа на Районен съд – гр. Сливен, за отмяна на постановената по същото присъда от №221 от 06.10.2014 г., влязла в сила на 22.10.2014 г. и връщане на делото за ново разглеждане, депозирано от задочно осъдената И. И. А., чрез упълномощен защитник, адв. К..

В искането се сочи, че след като първоначално постановената по делото осъдителна присъда е била отменена и делото е било върнато на прокурора за изготвяне на нов обвинителен акт, А. не е била уведомявана надлежно за хода на наказателното производство.

Жалбоподателката твърди, че не й е било повдигнато присъствено обвинение, не е участвала в предявяването на разследването и не е получила препис от новия обвинител...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.