currdb:
Решение №221/20.11.2017 по дело №4797/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

РЕШЕНИЕ

№ 221

гр. София, 20.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Аврора Караджова и прокурора……………………

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 4797 по описа на Върховния касационен съд за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 – чл.293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 14056/16.09.2016 г. на П. г.„А.Н. О.“ – [населено място] против въззивно решение № VI-64/09.08.2016 г., постановено по възз.гр.д. № 673/2016 г. по описа на Окръжен съд – Бургас в частта му, с която след отмяна на решение № 220/05.02.2016 г. по гр.д. № 467/2015 г. на Районен съд – Бургас, са отхвърлени предявените срещу ответника С. С. С. искове с правно основание по чл. 207, ал. 1, т. 2 КТ за заплащане на сумата 5 688, 28 лв. - главница; и по чл.86 ЗЗД за заплащане на сумата 1 455,68 лв., представляваща изтекла законна лихва върху главница от 7 500 лв. за периода от 04.04.2013 г. до 13.03.2015 г. Първоинстанционното...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.