choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №161/20.11.2017 по дело №721/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161

София, 20 ноември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: БЛАГА ИВАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря Илияна Петкова

и в присъствието на прокурора Петър Долапчиев

изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев

н. дело № 721/2017 година.

Касационното производство е образувано по касационна жалба от повереника на частния обвинител Е. Ш. А. срещу решение № 144 от 18.05.2017год. на Апелативен съд-Велико Търново, постановено по внохд № 89/2017г. В нея се релевира оплакване за явна несправедливост във връзка с определения от първоинстанционния съд размер на наложеното на подсъдимия А. Т. А. наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, потвърдено от въззивната инстанция.

В подкрепа на соченото основание повереникът изтъква, че съдилищата не са отдали необходимото внимание на съществено обстоятелство за индивидуализиране на наказанието, а именно- увеличеният, в последните години, брой на пътнотранспортните произшествия с тежък резултат, което се дължи на извършените груби нарушения на правилата за движение по пътищата...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.