choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №114/20.11.2017 по дело №711/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№114

грXXX София, 20XXX11XXX2017 годXXX

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов грXXX дело № 711 по описа на ВКС за 2017 гXXX, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по члXXX 290 ГПКXXX

Образувано е по касационна жалба на ЙXXX НXXX НXXX и МXXX КXXX НXXX срещу Решение № 347 от 18XXX11XXX2016 гXXX по вXXX грXXX дXXX № 1347/16 гXXX на Старозагорския окръжен съдXXX С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното Решение № 693 от 06XXX07XXX2016 гXXX по грXXX дXXX № 596/16 гXXX на Старозагорския районен съд, с което е допусната съдебна делба между касаторите и НXXX ЙXXX НXXX на самостоятелен обект в сграда с идентификатор XXXinfo/login/indexXXXphp">XXXXXX505XXX278XXX4XXX1, с адрес: [населено място], [улица], етXXX 1, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор XXXinfo/login/indexXXXphp">XXXXXX505XXX278, на площ от 75,50 квXXXмXXX, ведно с прилежащите две избени помещения, при квоти: 30375/75500 идXXXчXXX за НXXX ЙXXX НXXX, 10125/75500 идXXXчXXX за ЙXXX НXXX НXXX и 35000/75500 идXXXчXXX за ЙXXX НXXX НXXX и МXXX КXXX НXXXXXX В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на така постановеното въззивно решение поради нарушавXXXXXXXXX

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

XXXinfo/login/indexXXXphp">Влезте в профила си или XXXinfo/login/registerXXXphp">регистрирайте новXXX
Ключови думи
No law branches!