currdb:
Решение №114/20.11.2017 по дело №711/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№114

гр. София, 20.11.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр. дело № 711 по описа на ВКС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Й. Н. Н. и М. К. Н. срещу Решение № 347 от 18.11.2016 г. по в. гр. д. № 1347/16 г. на Старозагорския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното Решение № 693 от 06.07.2016 г. по гр. д. № 596/16 г. на Старозагорския районен съд, с което е допусната съдебна делба между касаторите и Н. Й. Н. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.278.4.1, с адрес: [населено място], [улица], ет. 1, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.278, на площ от 75,50 кв.м., ведно с прилежащите две избени помещения, при квоти: 30375/75500 ид.ч. за Н. Й. Н., 10125/75500 ид.ч. за Й. Н. Н. и 35000/75500 ид.ч. за Й. Н. Н. и М. К. Н.. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на така постановеното въззивно решение поради нарушав...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!