currdb:
Решение №175/20.11.2017 по дело №466/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175

гр. София, 20.11.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 466/2017 година

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място] срещу въззивно решение № 311 от 19.10.2016 г., постановено от Апелативен съд П. по т. д. № 414/2016 г.

С определение № 387 от 15.06.2017 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване в частта, с която след частична отмяна на решение № 119 от 12.04.2016 г. по т. д. № 220/2015 г. на Окръжен съд Стара Загора е осъдено [фирма] да заплати на основание чл.534, ал.1 ТЗ на [фирма] сумата 13 476.48 евро, с която [фирма] се е обогатило във вреда на [фирма] поради изгубване на исковете по запис на заповед № 83818, издаден за сумата 116 024.76 евро на 20.06.2008 г., ведно със законната лихва от 16.07.2015 г. до окончателното плащане, както и в частта за разноските, присъдени съразмерно на уважения иск за сумат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.