choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №215/23.11.2017 по дело №861/2016 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215

София, 23.11. 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в открито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря С.Шишкова

като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 861 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на двете страни против Решение № 1893 от 08.12.2015г. по в.гр.д.№ 2775/2015г. на ОС Пловдив, 14 състав. С него е: 1/ Отменено решението на първоинстанционния съд за признаване за установено по реда на чл.422 ГПК, че ответникът [фирма], [населено място] дължи на ищцовото дружество [фирма], [населено място] сумата 17 064лв. - неплатена наемна цена по договор за наем от 01.04.2013г.; сумата 379.96лв. - обезщетение по чл.86 ЗЗД за забава плащането на наема за периода 01.10.2013г.-19.12.2013г.; обезщетение за имуществени вреди от неизпълнение на договора за наем, ведно със законната лихва върху неплатената наемна цена, считано от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение по <...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.