choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №233/23.11.2017 по дело №852/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 233

гр. София, 23 ноември 2017 г

Върховният касационен съд на Република България, I НО, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар Марияна Петрова, при становището на прокурора Божидар Джамбазов, изслуша докладваното от съдия Спас Иванчев наказателно дело № 852 по описа за 2017г.

Производството по реда на чл.346 т.1 от НПК е образувано по касационни жалби на частни обвинители и граждански ищци чрез поверениците им срещу решение № 234/25.05.2017г. по ВНОХД № 607/2015г. по описа на Софийски апелативен съд.

В жалбите на частните обвинители и граждански ищци, подадени чрез поверениците им, са релевирани доводи за съществени нарушения на процесуалните правила, както и на материалния закон. Твърди се, че инстанциите по същество са проявили избирателност при оценката и анализ на допуснатите и приети по делото съдебномедицински експертизи, а не са използвали допълването им една с друга.

Акцентира се на необходимостта от поставяне под лекарски надзор на родилката в рискова бременност, като се настоява, че решението за неприемане в болничното заведение е допринесло за смъртта на родилката.

Защитата търси отговор и на въпроса, на какво са се дължали болките в 10 и 16 часа и как подсъдимата е узнала от какво идват те, след като е ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.