choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №237/23.11.2017 по дело №698/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 237

София, 23.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

2. БИСЕР ТРОЯНОВ

при участието на секретаря Кристина Павлова и в присъствието на прокурора Петя Маринова разгледа докладваното от съдия Троянов наказателно дело № 698 по описа за 2017 г.

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимата Т. Й. П., чрез защитника адвокат С. И., против нова присъда № 15 от 27.04.2017 г. по н.о.х.д. № 215/ 2017 г., по описа на Русенския окръжен съд, с искания за отмяна и оправдаване на подсъдимата, или за връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбата се развиват оплаквания за допуснати всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, но съображения са изложени само за неправилното приложение на материалния закон и съществени процесуални нарушения. Жалбоподателката твърди, че неправилно в съдебния акт е прието деянието да е извършено нощем по съображения, подкрепени от писмените доказателства по делото, но с различен анализ от съдебния. Неспазването на процесуалния закон е представено с общи формулировки, без да са указани конкретни нарушения. Доводи за явната неспправедливост на наказанието...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.