currdb:
Решение №207/23.11.2017 по дело №645/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 207

гр. София, 23.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

при секретар КРИСТИНА ПАВЛОВА и с участието на прокурор ИСКРА ЧОБАНОВА разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело № 645/2017 г. по описа на ВКС, второ отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по протест на прокурор от апелативна прокуратура–гр. София срещу решение № 87 от 23.02.2017 г. на Софийския апелативен съд (САС), постановено по ВНОХД № 16/2017 г. по описа на същия съд.

В протеста на прокурора са релевирани касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, като към ВКС е отправено искане на основание чл. 354, ал. 1 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 от НПК да отмени въззивното решение и да върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. На първо място, представителят на обвинителната власт е изложил съображения, че първостепенният съд е допуснал съществено нарушение на чл. 305, ал. 6 от НПК, заб...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!