choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №179/27.11.2017 по дело №994/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 179

София, 27 ноември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Илияна Петкова

и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев

изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев

н. дело № 994/2017 година.

Касационното производство е образувано по касационна жалба от повереника на частните обвинители М. В. И., Т. Д. И. и Б. Н. Г. срещу решение № 116 от 08.06.2017год. на Апелативен съд-Пловдив, постановено по внохд № 136/2017г. В нея се релевира оплакване за явна несправедливост на наказанието във връзка с отлагане изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” определено на подсъдимия В. Н. П. за извършеното от него престъпление. В подкрепа на соченото основание се изтъква, че въззивният съд е стигнал до неправилни изводи, че приложението на „условното осъждане” в конкретиката по случая е справедливо и законосъобразно. За постигане целите, не само на личната, но и на генералната превенции, според частните обвинители, е необходимо подсъдимият да изтърпи ефективно наложеното му наказание, което ще оправдае общественото очакване за прилагане на закона с цялата му строгост при индивидуализиране нак...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.