currdb:
Решение №213/27.11.2017 по дело №975/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 213

София, 27.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на тринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря СИЛВИАНА ШИШКОВА……..……. и с участието на прокурора …...….…………............., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 975 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение № 421/10.VІІ.2017 г., постановено по настоящето дело касационният контрол по отношение атакуваното от Н. С. Д. решение на Варненския апелативен съд по т.д. № 22/2016 г. е бил допуснат в хипотезата на съществуваща вероятност то да е процесуално недопустим съдебен акт, наред с потвърденото с него първоинстанционно решение, вкл. при съпоставката им на тази плоскост с четири, постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на състави от ТК на ВКС, както следва: Р. № 129/2.ІХ.2016 г. на І т.о. по т. д.№ 1002/2015 г.; Р. № 188/20.ХІІ.2016 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № 1525/2015 г.; Р. № 152/13.І.2017 г. на І-во т.о. по т. д. № 2795/2015 г. и Р. № 234/31.І.2017 г. на ІІ-ро т.о. по т. д. № ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.