currdb:
Решение №212/27.11.2017 по дело №754/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

София, 27.11.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на тринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков

Ирина Петрова

при секретаря СИЛВИАНА ШИШКОВА и с участието

на прокурора , като изслуша

докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 754 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение № 450/24.VII.2017 г. , постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение атакуваното от А. К. П. от [населено място] /в качеството й на ЧСИ с per. № 764/ решение № 223 на Пловдивския апелативен съд, ГК, от 13.X..2016 г. по гр. дело № 573/2016 г. е бил допуснат в хипотезата по т. 3 на чл. 280 ГПК по материалноправния въпрос: „Дали длъжникът в изпълнително производство инкасира имуществена, вреда поради намаляване на патримониума му със сума, преведена неправомерно от съответния съдебен изпълнител /частен/ на взискателя по същото изп. дело, настъпила като пряка и непосредствена последица от процесуалното поведение на този ЧСИ, ако към датата на предявяване на осъдителния иск по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.