currdb:
Решение №264/27.11.2017 по дело №894/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 264

София , 27.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Бисер Троянов

Петя Шишкова

при секретар Кристина Павлова и в присъствието на прокурора А. Лаков изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело № 894/2017 г.

Производството по делото образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по жалба от подсъдимия И. К. Б. против решение № 121 от 14.06.2017 г. по внохд№ 183/2017 г. по описа на Пловдивския апелативен съд.

В жалбата се сочи, че решението е постановено в нарушение на закона и потвърждава явно несправедливо наказание.

В пледоария пред касационната инстанция и писмено становище защитникът на подсъдимия твърди, че той не е имал умисъл за убийство и е действал в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с тежки обиди – псувни. Жалбоподателят обосновава тезата за явна несправедливост на наложената санкция с аргумент за ниска степен на обществена опасност на деянието, останало във фазата на опита .

В заключение касаторът отправя искане за изменение на проверявания акт, като се приложи закон за по-леко наказуемо престъпление и се намали определената санкция.

Подсъдимият изцяло се присъединява към...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.