currdb:
Решение №219/27.11.2017 по дело №782/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219

гр. София, 27 ноември 2017 година В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Костова

ЧЛЕНОВЕ: Николай Дърмонски

Блага Иванова

при участието на секретаря Марияна Петрова и

на прокурора Димитър Генчев,

изслуша докладваното от съдия Капка Костова

касационно дело № 782 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на защитника на подсъдимия Х. И. А. – адвокат С. В. от АК – [населено място], срещу постановената от Окръжен съд – гр. Стара Загора нова присъда № 28 от 12 април 2017 година, по внохд № 1064 / 2017 година, след отмяна на присъда № 207 от 24 ноември 2016 година на Районен съд – гр. Стара Загора, по нохд № 1793 / 2016 година в частта, с която подсъдимият Х. И. А. е признат за невиновен, при условията на чл. 9, ал. 2, предл. 2 от НК, в извършването на престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като е ангажирана наказателната му отговорност по това обвинение.

Касационната жалба съдържа позоваване на отменителното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК и доводи за неправилното приложение на закона, свързани с отказа на въззивния съд да ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.