currdb:
Решение №123/30.11.2017 по дело №1627/2015 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

Гр.София, 30.11.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

търговско дело № 1627/2015 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] София срещу Решение № 934/27 януари 2015 г. по в.гр.д.№ 931/2014 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, обжалвано в отменително-отхвърлителната част срещу ответниците – поръчители Л. А. Р. и Любов Г. К. за сумите 10257,14 ЕВРО – част от непогасени дължими вноски по чл.5 ал. 2 във вр.чл. 17 от Договор за заем № 1 – 858/23.02.2010 г. с нотариална заверка на подписите, 707 ЕВРО – такса върху заеманата сума в размер на 10% съгласно чл.17 от договора и законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, издадена на 19 юли 2013 г. по ч.гр.д.№ 1843/2013 г. по описа на Благоевгра...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.