currdb:
Решение №117/30.11.2017 по дело №726/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

№117

София, 30.11.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 726 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Л. Г. А. чрез пълномощника му адвокат Г. Г. против решение № 431 от 21.10.2016 г., постановено по гр.д. № 564 по описа за 2016 г. на Окръжен съд-Пазарджик, с което е отменено решение № 395 от 26.05.2016 г. по гр.д. № 6/2016 г. на Районен съд-Пазарджик и вместо него е постановено друго за допускане на съдебна делба при равни права от 1/3 ид.ч. между Д. Г. А., С. Г. А. и Л. Г. А. на двуетажна масивна жилищна сграда с един приземен и един редовен етаж, застроени върху 60 кв.м. всеки един от тях и навес, застроен на 24 кв.м. в западната част на УПИ V-12 в кв.2 по плана на [населено място].

Д. Г. А. и С. Г. А. оспорват касационната жалба и претендират възстановяване на направените в настоящото производство разноски.

С определение № 382 от 15.08.2017 г., постан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи