currdb:
Решение №304/30.11.2017 по дело №729/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 304

София,30.11.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на седми ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веска Райчева

ЧЛЕНОВЕ: 1. Светла Бояджиева

2. Велислав Павков

при секретаря Ванюша Стоилова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 729 по описа за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Г. д. „П. б.з.н.” против решение № 323/04.10.2016 г., постановено по гр.д.№ 507/2016 г. от състав на Окръжен съд – Хасково.

Ответникът оспорва касационната жалба с писмен отговор.

В открито съдебно заседание, се явява представител на касатора, който поддържа касационната жалба, а от ответника по касационната жалба е постъпило писмено становище.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 674/16.06.2017 г. на състава на ВКС.

Правни въпроси, обосновали допустимостта на касационното обжалване са: 1/ относно присъждане на допълнителни обезщетения по КТ или ЗДСл в случаите на придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но само в случаите, когато полученото обезщетение по ЗМВР е по-ниско от обезщетението по КТ или ЗДСл, което ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.