currdb:
Решение №188/30.11.2017 по дело №5471/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

5решение по гр.д.№ 5471 от 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 188

София, 30.11. 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 5471 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Л. Й. Д., Ю. Е. Д., Д. Е. Д., И. Е. М., Е. В. В. и Р. В. К. срещу решение от 09.06.2016 г. по в.гр.д.№ 14320 от 2015 г. на Софийския градски съд, ГО, III-„В“ въззивен състав, с което е потвърдено решение № I-42-8 от 27.07.2015 г. по гр.д.№ 61430 от 2011 г. на Софийския районен съд, 42 състав за отхвърляне на предявения от Е. В. Д. /починал в хода на процеса и оставил за наследници по закон Л. Й. Д., Ю. Е. Д. и Д. Е. Д./, И. Е. М., Е. В. В. и Р. В. К. срещу Н. К. Т. и Д. В. А. иск с правно основание чл.53, ал.2 ЗКИР отм. , сега чл.54, ал.2 ЗКИР за поправка на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.