currdb:
Решение №141/30.11.2017 по дело №60360/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141София, 30.11.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: КРАСИМИР ВЛАХОВ

Членове: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 60360 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на И. С. В. и А. И. В. срещу решение № 574 от 15.03.2016 г. по в. гр. д. № 5508/2015 г. на Софийския апелативен съд.

Жалбоподателите поддържат, че въззивният съд не е оценил в достатъчна степен всички обстоятелства, които са от значение за определяне на справедливо обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на смъртта на единствената им дъщеря, настъпила при ПТП на 22.01.2011 г. Искането е за отмяна на въззивното решение в отхвърлителната му част и за присъждане на допълнителни обезщетения за всеки един от жалбоподателите в размер на 80 000 лв., с което общият размер на обезщетенията да достигне до 230 000 лв. за всеки от тях.

Ответникът в производството Ответникът в производството [фирма] не взема становище по жалбата.

С определение № 249 от 25.04.201...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.