currdb:
Решение №252/30.11.2017 по дело №913/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 252

гр. София, 30 ноември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение в съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

СПАС ИВАНЧЕВ

при участието на секретаря Мира Недева

и на прокурора ТОМА КОМОВ,

след като изслуша докладваното съдия РУМЕН ПЕТРОВ

наказателно дело № 913 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид:

Касационното производство по реда на чл.346 т.2 и сл. от НПК е образувано по жалба на адв. Д. Т., в качеството й на служебен защитник на подсъдимия А. Т., против въззивна присъда № 2790/19.05.2017 г., постановена по внохд № 54/2017 г. по описа на Окръжен съд - Благоевград.

В жалбата са релевирани касационните основания по чл.348 ал.1 т.1 - т.3 от НПК. Посочено е, че окръжният съд не извършил анализ на доказателствената съвкупност, съобразен с изискванията на чл.14 от НПК и правилата на формалната логика, поради което е достигнал да неправилния извод относно виновността на подсъдимия. Адвокат Т. счита, че в случая с прочитането на показанията на двама от свидетелите, дадени на досъдебното производство на основание чл.281 ал.4 от НПК е нарушена разпоредбата на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.