choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №176/30.11.2017 по дело №857/2017 на ВКС, НК, III н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 176

гр. София, 30 ноември 2017 г

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, ІII НО, в публично заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при секретаря Невена Пелова

и в присъствието на прокурора Димитър Генчев

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА касационно дело № 857 по описа за 2017 г

Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия Т. Ц. Р. срещу решение на Софийски апелативен съд № 268 от 13.06.2017 г, по ВНОХД № 510/16, с което е изменена присъда на Врачански окръжен съд № 6 от 19.02.2016 г, по НОХД № 242/15, като деянието е преквалифицирано по чл. 134, ал. 1, т. 1 НК, деецът е оправдан за допуснати нарушения на правилата за безопасност на труда по т. 1.13, т.2.2 и т.2.3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, наложеното наказание е намалено на три месеца „лишаване от свобода”, а присъдата е потвърдена в останалата й част.

С първоинстанционната присъда жалбоподателят е признат за виновен в това, че на 3.08.2013 г в [населено място], в качеството си на технически ръководител към [фирма], поради немарливо изпъл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.