currdb:
Решение №98/30.11.2017 по дело №3899/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

№98

гр. София, 30.11.2017год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело № 3899 по описа на ВКС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на А. И. Х., И. А. Х. и М. Г. Х. срещу Решение № 1335/ 09.03.2016 г. по в.гр.д.№ 797/15 г. на Благоевградския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното Решение № 2682/ 05.06.2015 г. по гр.д.№ 52/14 г. на РС- [населено място], с което са уважени предявените от П. И. Х. искове за собственост, както следва: срещу ответника А. И. Х.- положителен установителен иск с правна квалификация чл.124, ал.1 ГПК, за установяване правото на собственост на ищеца, на основание наследство и давностно владение, върху ид.ч. от самостоятелен обект от сграда с идентификатор 61813.756.34.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], представляващ приземен етаж на двуетажна къща на [улица] [населено място]; срещу...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.