choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №265/30.11.2017 по дело №900/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 265

София , 30.11.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември.две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Бисер Троянов

Петя Шишкова

при секретар Кристина Павлова и в присъствието на прокурора А.Лаков изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело № 900/ 2017 г.

Производството по делото е образувано на основание чл. 346, т. 1 от НПК по касационна жалба от адвокат Г. С. в качеството на защитник на подсъдимия В. В. Н. против присъда № 8 от 01.03.2017 г. по внохд № 1281 /2016 г. по описа на Софийския апелативен съд.

В жалбата и допълнение към нея се сочи, че решението е постановено в нарушения на материалния закон. На това основание се отправят в порядък на алтернативност искания да се върне делото за ново разглеждане от друг състав „ с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства” или да се оправдае изцяло подсъдимия по повдигнатото обвинение.

Защитникът излага следните аргументи:

На първо място твърди, че подсъдимият не е имал ”субективно качество на технически ръководител на конкретния обект”, защото не е назначен за такъв, а само за помощник на титулярния технически ръководител. Изтъква също така, че работниците са били инструктирани да не работ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.