choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №149/30.11.2017 по дело №268/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№149

гр. София, 30.11.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

При секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №268 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение №1701 от 05.08.2016г. по т.д. №5095/2015г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав, в частта, с която след отмяна на решение №5633 от 28.07.2015г. по гр.д. №2342/2012г. на Софийския градски съд, I г.о., 17 състав, е отхвърлен като неоснователен предявеният от [фирма], [населено място], срещу С иск с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД за разликата над 33 551,33 лв. до пълния размер от 243 314,70 лв., претендирана като превозно възнаграждение (цена) за транспортно обслужване на автобусна линия №54 от транспортната схема на общината за 2011г. по договор № РД-56-1080 от 24.10.2007г., както и в частта, с която е потвърдено решение №5633 от 28.07.2015г. по гр.д. №2342/2012г. на С...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.