currdb:
Решение №274/01.12.2017 по дело №1053/2017 на ВКС, НК, I н.о.

РЕШЕНИЕ

№ 274

гр. София, 01 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА ТОПУЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря МАРИЯНА ПЕТРОВА и прокурора от ВКП К. ИВАНОВ изслуша докладваното от съдия Христина Михова наказателно дело № 1053/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по повод постъпило искане от Главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателното производство по ВНОХД № 4694/2016 год. по описа на СГС и отмяна на постановената по него присъда №16/20.01.2017 год. в частите, с които е извършено групиране на наказанията, наложени на подсъдимия В. Л. Д. по НОХД № 589/2012 год. на РС – Перник и НОХД №14269/2012 год. на СРС и е приведено в изпълнение на основание чл. 68, ал.1 определеното общо наказание. Иска се връщане на делото за ново разглеждане в тези му части от друг състав на същия съд.

В подкрепа на искането се твърди, че е налице касационното основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, тъй като при определяне на общото наказание не са били взети предвид всички осъждания на Д., като групирането не е извършено в най-благоприятния за него вариант.

В съдебно заседание прокурорът от ВКП поддържа искането на Гла...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.