choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №180/01.12.2017 по дело №715/2017 на ВКС, ГК, III г.о.
По въпроса за нарушаване на принципа за справедливост при несъобразяване на задължителните критерии на ППВС 4/68 и ТР 3/05.


Р Е Ш Е Н И Е

Гр.София, 180/01.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври през двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жива Декова

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова

Майя Русева

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.715 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. С. Ц. срещу решение №.255/4.11.16 по г.д.№.312/16 на Апелативен съд Велико Т. - с което, след частична отмяна на реш.№.66/22.10.14 по г.д.№.1388/13 на Окръжен съд Велико Търново, на основание чл.2 ал.1 т.2 ЗОДОВ на М. Ц. е присъдено 5000лв. обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 21.02.12 до окончателното изплащане. Касаторът обжалва решението в частта, с която претенцията му е отхвърлена за сумата над 5000лв. до 15000лв. Излага съображения за незаконосъобразност на същото и моли за отмяната му, уважаване на предявения иск до 15000лв. и присъждане на разноски.

Прокуратурата на Република България оспорва жалбата.

С определение №.554/22.06.17 е допуснато касационно обжалване на основа...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.