currdb:
Решение №92/01.12.2017 по дело №4715/2016 на ВКС, ГК, II г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

София, 01.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 4715/2016 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Търговско дружество [фирма] С. обжалва и иска да се отмени Решение Nо 237 от 12.07.2016 година, постановено по гр. възз.д. Nо 173/ 2016 година на ОС –Враца, постановено на основание чл. 109 ЗС, като поддържа , че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на процесуални правила, материалния закон- правилата на ЗУТ, общите принципи на правото за съразмерност между личен и обществен защитим интерес.

Ответниците по касация М. Н., К. Н. и Н. Г., чрез адв. С. С. – АК В. оспорват въведените основания за касиране на обжалваното решение като неоснователни. Претендират се разноски по делото.

Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл.280 ал.1 т.1 и т.2 ГПК по въпросите : за допустимо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.