choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №145/01.12.2017 по дело №2587/2016 на ВКС, ТК, I т.о.
По въпроса за правомощията на въззивния съд при служебно прилагане на императивна материалноправна норма и по въпроса допустимо ли е приложението на чл.152 ЗЗД при търговските сделки, както и в случай, че уговорката за обратно изкупуване е била постигната със споразумение, подписано значително по-късно от основния предварителен договор, за който съдът е приел, че има фидуциарен характер?

чл. 152 ЗЗД чл. 19, ал. 3 ЗЗД 

Р Е Ш Е Н И Е

№145

Гр.София, 01.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 2587 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 1660/01.08.16г., постановено по т.д.№ 1640/15г. от Софийския апелативен съд, с което е отменено решение № 1803/01.12.14г. по т.д.№ 2729/13г. на Софийския градски съд и е отхвърлен предявеният от касатора против [фирма], [населено място] иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко – продажба от 07.08.12г. на недвижим имот, представляващ апартамент № 13а, находящ се на пети жилищен етаж в сградата, построена в [населено място], УПИ-I-1, кв.232, местн.„Зона Б19“, СО р-н „Възраждане“, [улица], в площ 190 кв.м.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради противоречие с материалния закон, съществе...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.