choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №278/01.12.2017 по дело №960/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 278

София , 01.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Жанина Начева

Теодора Стамболова

при секретар Илиана Рангелова и в присъствието на прокурора М.Михайлова изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело № 960/ 2017 г.

Производството е образувано на основание чл. 422, ал. 1, т.5 от НПК по искане от главния прокурор на Република България за възобновяване на внохд № 94/2017 г. по описа на Окръжен съд–гр. Шумен.

В искането се сочи, че Окръжният съд в гр. Шумен е постановил осъдителна присъда по отношение на Т. М. М. в нарушение на закона по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НК, прилагайки чл. 66, ал.1 от НК без да са налице предпоставки за условно осъждане.

С този аргумент се претендира отмяна на присъдата и ново разглеждане на делото от друг въззивен състав.

В съдебното заседание пред касационната инстанция прокурорът от Върховната касационна прокуратура поддържа искането по изложените в него съображения.

Осъденият не изразява становише.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за предпоставките за възобновяване установи :

Искан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.