currdb:
Решение №219/01.12.2017 по дело №713/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219

гр. София, 01.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ: Биляна Чочева

Петя Шишкова

при секретар Кристина Павлова и в присъствието на прокурора от ВКП Атанас Гебрев, като изслуша докладваното от съдията Шишкова КНОХД № 713/17г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е по реда на чл. 346, т. 1 от НПК.

Образувано е по повод на постъпили касационни жалби от подсъдимите В. П. П. и А. Е. И., чрез защитниците им, срещу решение № 40 от 27.03.2017г. , постановено по ВНОХД № 443/2016г. на Апелативен съд–гр. Варна, с което е изменена присъда № 113/21.11.13г. по НОХД № 309/12г. на Варненския окръжен съд, като наложените им наказания за осъщественото престъпление по чл.116, ал.1, т.11, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК са намалени на петнадесет години лишаване от свобода за всеки един от двамата, а наказанието на В. П. за осъщественото престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и 12, вр. чл.129, ал.1 от НК е намалено на пет години лишаване от свобода...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.