choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Решение №234/01.12.2017 по дело №407/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234

София, 01.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ :ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

БИСЕР ТРОЯНОВ

при участието на секретаря КРИСТИНА ПАВЛОВА и на прокурорите АСЯ ПЕТРОВА и ПЕТЯ МАРИНОВА изслуша докладваното от съдия Кънчева касационно дело № 407 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалби на подсъдимите П. В. С., Г. В. В., В. П. К. и Я. Х. П., подадени лично от тях или чрез упълномощените им защитници срещу присъда № 12 от 04.05.2016 г. на Варненския апелативен съд, постановена по внохд № 184/2015 г. В жалбите и допълненията към тях са развити съображения за допуснати нарушения по трите касационни основания и се иска отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, алтернативно- за определяне на друг вид наказание.

В съдебното заседание защитата на подсъдимите поддържа жалбите по съображенията, изложени в тях.

Прокурорите от Върховната касационна прокуратура развиват доводи, че оплакванията на подсъдимите са неоснователни и предлагат присъдата да бъде оставена в сила.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като обсъди доводите на ст...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.